Yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki patent sayısı 3 bine ulaşacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, fikri mülkiyet hedeflerine ilişkin çalışmalar da yer aldı. Fikri mülkiyet hakları alanında farkındalığın artırılması için gelecek dönemde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilecek. Öğrencilere yönelik ulusal düzeyde buluş, tasarım yarışmaları ve sergileri düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan idareci ve öğretmenlerin fikri mülkiyet bilgi düzeyini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda idareci ve öğretmenlere fikri mülkiyet haklarına yönelik bilgilendirme yapılacak. Yükseköğrenim öğrencilerinin patent araştırması konusunda becerilerinin artırılmasına için faaliyetler gerçekleştirilecek.

Fikri mülkiyet varlıkları ekonomik değere dönüşecek

Ülkede yer alan teknoloji geliştirme bölgeleri, AR-GE ve tasarım merkezlerinin envanteri çıkarılarak il ve bölge olarak tasnifi yapılacak. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirketlerin bölgede yer alan firmalara sınai mülkiyet eğitimleri vermeleri sağlanacak.

Ülkenin fikri mülkiyet varlıklarının ekonomik değere dönüşümü hızlandırılacak, sektörel temelde ekonomik değer ölçümü yapılacak. Bunun için telif haklarına dayalı endüstrilerin ekonomik ölçüm raporu hazırlanarak, kamuoyuyla paylaşılacak.

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen gelirin ölçülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Sınai mülkiyet sahibi taraflarla işbirlikleri geliştirilerek bu varlıkların değerlemesi başta olmak üzere, ticarileştirme sürecinde ihtiyaç duyulan çeşitli teknik destekler sağlanacak.

Yüksek sayıda sınai mülkiyet varlığı içeren portföy belirlenerek ticarileştirmeye konu olabilecek patentlerin değerleme ihtiyacı tespit edilecek.

Sanayicilerin ve yatırımcıların fikri mülkiyet sahipleriyle etkileşimi artırılacak. Patentlerin ticarileşme sürecinde kullanılmak üzere pazar araştırması araçları geliştirilecek.

Türkiye’nin ihracat potansiyeli yüksek coğrafi işaretli ürünleri için uluslararası markalaşma stratejileri oluşturulacak.

AB’ye coğrafi işaret başvurusu yapacak kurumlara destek

Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat potansiyeli en yüksek ürünlerin tespitine yönelik istatistiki veri toplanacak.

AB’ye başvurusu yapılacak coğrafi işaretler seçilerek başvuruları gerçekleştirecek kurumlar belirlenecek. Bu kurumlara, başvuruların hazırlanmasına ilişkin teknik destek sağlanacak.

Sanayi kuruluşlarının sınai mülkiyet çıktılarının artırılması için bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı’nın özel sektör tarafından etkin kullanılabilmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Bilgi ve iletişim teknolojileriyle yeşil dönüşüm alanında Standarda Esas Patentler (SEP) konusunda kamuoyu, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili sektörlerde bilincin artırılmasına yönelik etkinlik düzenlenecek.

Türkiye’ye giriş yapmış veya Türkiye orijinli patentlere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir SEP Veri Tabanı oluşturulacak.

Türkçe ibareli markaların uluslararası düzeyde markalaşması için, Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde bulunan ifadeleri içeren marka ibareleri için Madrid Protokolü kapsamında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüne sunulacak uluslararası başvurulara ve sonraki işlemlere yönelik destek sağlanacak.

Yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki patentler hızlı incelenecek

Yeşil ve dijital dönüşüm alanında patent verilerine dayalı teknoloji eğilim raporları hazırlanarak araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına sunulacak. Bu alanda yapılan, yayımlanan ulusal ve uluslararası patent başvuru verileri analiz edilerek mevcut durum raporu hazırlanacak.

Yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki patent başvurularına yönelik “hızlı inceleme süreçleri” geliştirilecek, bu alanındaki patent başvurularına yönelik inceleme kılavuzu oluşturulacak. Ayrıca bu konulardaki patent başvurularını inceleyen insan kaynağı kapasitesi artırılacak.

Yıl sonuna kadar yeşil ve dijital dönüşüm alanında tescil ve geçerli patent sayısı 3 bin olarak hedeflenirken 2024’te sayının 3 bin 800’e ulaştırılması planlanıyor.

Türkiye orijinli uluslararası patent başvuru sayısı gelecek yıl 2 bin 400’e ulaştırılacak.

AB’de tescilli coğrafi işaret sayısının ise bu yıl sonuna kadar 16’ya, 2024’te 30’a yükseltilmesi öngörülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir